Канално или сплит климатично устройство?

При избора на климатична система е от съществено значение да разгледате всички налични опции, за да вземете най-доброто решение. Две от най-разпространените опции са каналната климатизация и сплит системата. Всяка от тези системи има различни характеристики и е по-подходяща за определени нужди.

Каналната климатична система се състои от няколко ключови части. Външното тяло съдържа компресор и кондензатор, отговорни за охлаждането на хладилния агент. Горещият въздух вътре се извлича през връщащия канал, преминава през въздушния филтър и достига до вътрешното тяло. Там, благодарение на веригата за директно разширение на хладилния агент (обясняваме го по-подробно в работата на сплит системата), въздухът се охлажда и отново се вкарва в разпределителния канал, където се разпределя в целия имот през каналите и изпускателните решетки.

Сплит климатик е система, съставена от външно и вътрешно тяло. Външното тяло, разположено извън сградата, съдържа компресора и кондензатора, докато вътрешното тяло се монтира в помещението, което ще се климатизира. Тези два блока са свързани чрез тръби, които транспортират хладилния агент и електрическата енергия, необходима за работата на системата.

По принцип сплит системата работи благодарение на верига за компресия и разширение на течност от хладилен агент, която преминава от течно в газообразно състояние, освобождавайки или абсорбирайки енергия в процеса.

Във външното тяло компресията на газ се осъществява благодарение на компресор, който работи с електрическа енергия. В процеса на компресиране и превръщане в течно състояние, енергията се отделя във външната среда, преминавайки през намотка (кондензационна намотка на външното тяло).

След като хладилният агент е в течно състояние и по пътя си към вътрешното тяло, той преминава през разширителен вентил, където газът внезапно се разширява и намалява налягането. При този процес той е в състояние да абсорбира енергия от околната среда, охлаждайки пространството благодарение на вентилатор и батерия за обмен на енергия (изпарителна батерия на вътрешното тяло).

Повечето актуални модели предлагат опция за термопомпа. Веригата просто е обърната и където преди сме отделяли енергия (външно тяло), сега я поглъщаме, както и там, където преди сме я уловили (вътрешно тяло), сега я освобождаваме, като по този начин успяваме да затоплим стаите през зимата.

Кой вариант е по-подходящ за къща?
Изборът между канален климатик и сплит система за дома ще зависи от няколко фактора. На първо място е важно да се съобразите с размерите на жилището и разположението на стаите. Ако къщата има няколко стаи и се търси равномерно разпределение на студения въздух, каналният климатик може да бъде най-добрият вариант.

От друга страна, ако къщата е по-малка и предпочитате да имате индивидуален контрол на температурата във всяка стая, сплит системата може да е по-удобна.

Освен това трябва да се вземе предвид наличният бюджет. Каналната система изисква по-висока първоначална инвестиция поради сложността на монтажа, докато сплит системата е по-достъпна като цена.

Също така е важно да се помисли за естетика и комфорт. Каналната система е по-дискретна, тъй като въздуховодите са скрити, докато сплит системата е с видими в стаите вътрешни тела.

Кое е най-доброто за бизнес, офис или индустриален склад?
В случай на бизнес, офис или промишлен склад, каналната климатизация обикновено е най-подходящият вариант. Тази система позволява големи пространства да се отопляват равномерно, като гарантира, че средата е удобна за служителите и клиентите.

Освен това фактът, че каналите са скрити, не влияе на естетиката на пространството, което е важно в търговските условия. Сплит системата може да е подходяща за офиси или по-малки фирми, където се изисква специфична климатизация в определени зони или помещения. Въпреки това, в по-големи пространства може да бъде по-скъпо и сложно да се инсталират няколко вътрешни тела във всички необходими зони.

В случай на промишлен склад, каналната климатизация е силно препоръчителна поради способността й да покрива големи пространства и да осигурява равномерно разпределение на студения въздух. Това е особено важно в промишлени среди, където се изисква да се поддържа контролирана температура през цялото време.

В обобщение, както каналната климатизация, така и сплит системата имат своите предимства и недостатъци. Изборът между тях ще зависи от фактори като размера и разпределението на пространствата, наличния бюджет, естетиката и специфичните нужди на всеки случай.

Comments are closed.